შემოქმედებითი ევროპა

ევროკავშირის პროგრამა. ევროპული კულტურის განვითარებას ხელშემწყობი პროგრამა

ევროკავშირის პროგრამა, რომელიც ევროპული კულტურის, შემოქმედებითი  და აუდიოვიზუალური ინდუსტრიების განვითარებას, პოპულარიზაციასა და საერთაშორისო დონეზე კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას უჭერს მხარს. (ბიუჯეტი : 1, 46 მილიარდი ევრო)

 

შემოქმედებითი ევროპა ორი ქვეპროგრამისგან შედგება:

კულტურის ქვეპროგრამა (დაფინანსება: პროგრამის სრული ბიუჯეტის 31%)

მედია ქვეპროგრამა  (დაფინანსება: პროგრამის სრული ბიუჯეტის 56 %)

გაიგე მეტი ...!
გზამკვლევი

ეს იმფორმაცია დაგეხმარებათ პროგრამაში "შემოქმედებითი ევროპა" მონაწილეობისათვის იმ აუცილებელი ნაბიჯების გადადგმაში რომელიც პროექტის იდეიდან მისი წარმატებით განხორციელებისათვის უნდა გაიაროთ.

გაიგე მეტი ...!
სხვა პროგრამები და ორგანიზაციები
ხშირად დასმული შეკითხვები
გამარჯვებული პროექტები
გაეცანით პროგრამის "შემოქმედებითი ევროპა" შესახებ ხშირად დასმულ კითხვების პასუხებს
გაიგე მეტი ...!
ინფორმაცია სხვა ორგანიზაციებისა და პროგრამების მიერ გამოცხადებული კონკურსების შესახებ კულტურისა და აუდიოვიზუალურ სფეროში
გაიგე მეტი ...!